Bồi thường


Bồi thường


Thủ tục khiếu nại nhận tiền bảo hiểm khi xảy ra rủi ro:


Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm thông báo cho Bảo hiểm PVI theo số holite 1900545458 để được hướng dẫn, đồng thời gửi cho Bảo hiểm PVI các giấy tờ sau để làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm (trong vòng 30 ngày kể từ ngày Người được bảo hiểm điều trị khỏi hoặc chết nhưng không quá 365 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm):
- Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm theo mẫu của Bảo hiểm PVI (tải tại đây).
- Biên bản tai nạn có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an nơi người được bảo hiểm bị tai nạn (chỉ áp dụng với tai nạn giao thông).
- Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ các chứng từ y tế.
- Giấy chứng tử và xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp người được bảo hiểm chết).

PHÍ BẢO HIỂM (SAU GIẢM GIÁ):
0 đ