Bồi thường


Bồi thường


Khi có tổn thất xảy ra, quý khách thông báo ngay cho Bảo hiểm PVI theo số hotline 1900545458, đồng thời xác nhận lại bằng văn bản trong vòng 05 ngày kể từ ngày xảy ra sự cố.

Đối với trường hợp tổn thất hoặc thiệt hại do cháy nổ/trộm cướp gây ra, quý khách cần thông báo ngay cho cảnh sát PCCC/công an địa phương nơi gần nhất và tạo mọi điều kiện hợp lý hỗ trợ cho cơ quan công an trong việc chữa cháy/điều tra tội phạm và thu hồi tài sản bị trộm, cướp.

Hành động ngay để giảm thiểu/ngăn ngừa tổn thất phát sinh thêm.

Khai báo cho Bảo hiểm PVI chi tiết các loại hình bảo hiểm khác liên quan đến ngôi nhà (nếu có).

Gửi cho Bảo hiểm PVI văn bản yêu cầu bồi thường theo mẫu và hướng dẫn của Bảo hiểm PVI.

Cung cấp cho Bảo hiểm PVI các hóa đơn, chứng từ, bằng chứng chứng minh giá trị tài sản bị thiệt hại.

PHÍ BẢO HIỂM (SAU GIẢM GIÁ):
0 đ