Bồi thường


Bồi thường


Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm thông báo cho Bảo hiểm PVI theo số hotline 1900 545458 để được hướng dẫn (trong vòng 30 ngày kể từ ngày xả ra sự kiện bảo hiểm), đồng thời gửi cho Bảo hiểm PVI các giấy tờ sau để làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm (trong vòng 356 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm):

- Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm theo mẫu của Bảo hiểm PVI (Tải tại đây).
- Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan nơi người được bảo hiểm làm việc hoặc của chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an nơi người được bảo hiểm bị tai nạn (Note: Đề nghị bỏ nội dung này,hoặc có chỉ nên áp dụng với tai nạn giao thông).
- Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ: Giấy chứng tử, Quyết định của tòa án có thẩm quyền về việc tuyên bố người được bảo hiểm bị mất tích do tai nạn (trường hợp mất tích) và văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp.
- Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ các chứng từ y tế.
- Bản gốc các hóa đơn tài chính liên quan đến việc điều trị.
- Các giấy tờ khác liên quan đến việc trả tiền bảo hiểm theo quy đinh của Bảo hiểm PVI.

PHÍ BẢO HIỂM (SAU GIẢM GIÁ):
0 đ