Quyền Lợi


Quyền Lợi


BẢO HIỂM TAI NẠN CÁ NHÂN BẢO VỆ SỨC KHỎE TÀI CHÍNH CHO BẠN VÀ NGƯỜI THÂN TRƯỚC NHỮNG RỦI RO TAI NẠN BẤT NGỜ

Những rủi ro được bảo hiểm

  • Người được bảo hiểm (NĐBH) bị thương tật thân thể hoặc tử vong do tai nạn trong thời hạn bảo hiểm;
  • Người được bảo hiểm bị mất tích và được tòa tán tuyên bố là mất tích do tai nạn trong thời hạn bảo hiểm;
  • Rủi ro được bảo hiểm phải xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam và trong thời gian hiệu lực của HĐBH/ GCNBH;

Quyền lợi bảo hiểm:

RỦI RO QUYỀN LỢI
NĐBH bị tử vong do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm Bảo hiểm PVI trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên Chứng nhận bảo hiểm cho người thừa kế hợp pháp của người được bảo hiểm
NĐBH bị thương tật vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm Bảo hiểm PVI sẽ trả tiền theo “Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật”
bị thương tật tạm thời do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm:
Số tiền bảo hiểm ≤ 100 triệu đồng Bảo hiểm PVI sẽ trả tiền theo “Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật”
Số tiền bảo hiểm > 100 triệu đồng Bảo hiểm PVI sẽ thanh toán các chi phí y tế điều trị thương tật (bao gồm điều trị nội trú và ngoại trú) phát sinh theo chỉ định của bác sĩ/bệnh viện, cơ sở y tế và trợ cấp trong thời gian điều trị nội trú (0.1% Số tiền bảo hiểm và không quá 180 ngày/năm bảo hiểm). Tổng số tiền chí trả tối đa không quá mức chi trả cho thương tật đó trong “Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật”
NĐBH bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, trong vòng 365 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn người được bảo hiểm bị tử vong do hậu quả của tai nạn đó, Bảo hiểm PVI sẽ trả số tiền chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trên Chứng nhận bảo hiểm với số tiền đã trả trước đó
NĐBH bị mất tích do tai nạn trong thời hạn bảo hiểm và được tòa án tuyên bố là mất tích Bảo hiểm PVI chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên chứng nhận bảo hiểm cho người thừa kế hợp pháp
PHÍ BẢO HIỂM (SAU GIẢM GIÁ):
0 đ